Reklamační řád

Záruční doba

Našim zákazníkům poskytujeme standardně záruční dobu 24 měsíců, která běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být delší/kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.

Záruční doba u zboží, které má povahu kosmetického přípravku, je určena datem, do kterého kosmetický přípravek skladovaný za vhodných podmínek bude nadále plnit svou původní funkci. Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do / best before". Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců, v takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému, který udává, jak dlouho od otevření lze produkt používat. Nejčastějšími údaji jsou 12M popř, 24M, které značí 12 měsíců popř. 24 měsíců od otevření.

Záruční doba u zboží, které má povahu potravin, které podléhají rychlé zkáze, je určena datem, do kterého je nutné je spotřebovat (datum použitelnosti). Záruční doba u zboží, které má povahu jiných potravin a doplňků stravy, je určena „datem minimální trvanlivosti“. Tato záruční doba je dle tohoto bodu Reklamačního řádu podmíněna dodržením podmínek, za kterých bude uvedená použitelnost nebo trvanlivost zaručena.

Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné z důvodů nižší jakosti nebo použité, poskytuje se záruka za jakost jen v případech výslovně uvedených.

V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba.

Kdy reklamovat

  1. Zákazník má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou anebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.
  2. Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. V případě, že zákazník přebírá zásilku od dopravce, je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V takovém případě doporučujeme zásilku nepřebírat. Přijetím a podpisem při předání zjevně poškozeného balíčku zákazník přebírá veškerou zodpovědnost za jeho obsah.
  3. Přestože expedici zboží věnujeme velkou péči, může se stát, že uděláme nějakou chybu. Pokud jste od nás dostali zboží, které nesplnilo vaše očekávání nebo v zásilce něco chybí, uděláme vše proto, abychom problém co nejrychleji napravili.

Uplatnění reklamace

Za všech okolností se snažíme zákazníkům vyjít vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo jej u nás reklamovat. Pro reklamaci může kupující využít:

  • Vzorový formulář,​ který je třeba vyplněný zaslat spolu s reklamovaným zbožím na adresu: 4KATHARSIS.cz Showroom, WILLGRADE Czech Republic, s.r.o., Zámecký vrch 391/3, Karlovy Vary 360 01

O přijetí reklamovaného zboží Vás budeme informovat e-mailem do 2 pracovních dní od převzetí zboží. Reklamaci je rovněž možné uplatnit i osobně na této adrese.

Vyřízení reklamace

Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. O způsobu vyřízení reklamace budete informování e-mailem.

Kdy nelze reklamovat

Zboží nelze reklamovat v těchto případech:

  1. použité kosmetické přípravky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů
  2. zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu4KATHARSIS.cz
  3. vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením
  4. vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením
  5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

Jsme tu pro Vás!

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte k​ontaktovat​!

Jsme připraveni Vám pomoci s výběrem produktů i realizací nákupu.

Tyto reklamační podmínky jsou účinné od 1.7.2019.